MMStrelnica, Nitrianska 5, 917 01 Trnava, tel. č. 0915 474 093

Individuálna príprava na praktickú časť skúšky z odbornej spôsobilosti spojená so základným streleckým výcvikom

Termín: dohodou
Trvanie: cca. 3,5 hod.
Cena: 100 €
Rezervácia: 0915 474 093

Naši skúsení odborníci Vás prevedú všetkými otázkami na skúšku z odbornej spôsobilosti z časti E (praktické a bezpečné používanie zbrane). Túto prípravu odporúčame všetkým záujemcom o zbrojný preukaz, ktorí so zbraňou ešte neprišli do kontaktu. Absolvovaním prípravy tak záujemca predíde stresovým situáciám na skúške z odbornej spôsobilosti (napr. namierenie zbrane mimo miesta na to určeného). Výhoda prípravy spočíva v individuálnom prístupe k záujemcovi počas celej doby jej trvania. V priestoroch strelnice sa počas konania individuálnej prípravy nevyskytujú žiadni iní strelci a nedochádza tak k zbytočnému rušeniu. Priestor celej strelnice je tak z bezpečnostných dôvodov určený iba na vykonanie individuálnej prípravy. Súčasťou prípravy je základný strelecký výcvik (50 ks streliva 9x19mm Luger) zo zbraní ponúkaných na strelnici. V cene je zahrnutý prenájom strelnice, zapožičanie zbrane, odborný dozor, strelivo, terč, ochranné prostriedky.

Obsah individuálnej prípravy:

  • otázky na skúšku z odbornej spôsobilosti z praktického a bezpečného používania zbrane,
  • základné pravidlá bezpečnej manipulácie so zbraňou na strelnici,
  • podstata mierenia so strelnou zbraňou,
  • činnosti vykonávané pred streľbou,
  • nabitie a vybitie zbrane,
  • postupy pri rozličných poruchách zbrane,
  • príprava na streľbu,
  • správny úchop zbrane,
  • čistenie zbrane,
  • rozobratie a zloženie zbrane.
Prejsť na začiatok