Ponuka pre nedržiteľov zbrojného preukazu

MMStrelnica ponúka záujemcom bez zbrojného preukazu individuálne formy kurzov a príprav pod skúseným dozorom. Všetky formy sú realizované výlučne len za prítomnosti záujemcov a dozoru, nik iný sa na strelnici nevyskytuje. Nedržitelia zbrojného preukazu majú tiež možnosť návštevy strelnice počas otváracích hodín pre verejnosť v doprovode držiteľa zbrojného preukazu a využiť strelecký box.

Záujemcovia bez zbrojného preukazu o streľbu zo streleckého boxu majú možnosť streľby pod dozorom, ktorý im je poskytnutý zo strelnice.

Ak potrebujete pre seba a svojich známych zorganizovať streľbu na rôzne typy terčov a situácií, ponúkame Vám možnosť teambuldingových akcií.

Prejsť na začiatok